Trường MN Đại An tổ chức tết trung thu năm 2019 cho các em học sinh